2021 Oct. 08
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Od 27. do 30. septembra 2021. godine u gradu Plauenu u Nemačkoj , održan je Partnerski sastanak u okviru projekta pROceed. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija iz Slovačke, Nemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije i Srbije, ukupno njih 21.

Osim razmene iskustava vezanih za dijaloge koji su se vodili sa relevantnim stakeholderima u partnerskim zemljamao i radu na idejama za nastavak projekta, sastanak je imao tri važna elementa.

1. Poseta BIZ -u (Profesionalni informativni centar) kao primer dobre prakse za profesionalnu orijentaciju.

2. Razgovor sa Burkhardom Zenkom, penzionisanim konsultantom koji je radio kao administratora ESF fonda i koji je realizovano neke od INTERREG projekte. On nam je dao zanimljive inpute vezane za održivost nekih ideja koje su date kao nastavak projekta.
3. Poseta instituciji “Produktivno učenje” koja jeorjentisana na učenike 8. i 9. razreda za koje se smatra da nije izgledno da će steći školsku spremu. Tokom dve godine, sa učenicima koji učestvuju u projektu „radi“ se na tome dva dana uče u školi i tri dana rada u praksi - u kompanijama, društvenim i/ili kulturnim ustanovama. Ovaj koncept bio je dobar primer profesionalne orijentacije kao pripreme za nastavak projekta.

 

Sve što je viđeno biće razmatrano prilikom planiranja nastavka projekta.

 

Projekat "pROceed" finansiran je iz programa ERASMUS+ Evropske komisije i ima za cilj identifikaciju najbolje evropske prakse za profesionalnu orijentaciju, karijerno vođenje i pripremu za posao koja se može prilagoditi i primeniti za pripadnike romske nacionalne manjine. Sledeći sastanak partnera održaće se od 18. do 21. novembra 2021. godine u Halandriju, Grčka.