2020 Nov. 30
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Otvoreni univerzitet Subotica započeo je realizaciu novog projekta "pROceed", koji se finansira od strane Evropske Unije u okviru programa ERASMUS+, u partnerstvu sa 9 organizacija iz sedam različitih zemalja.

Ime projekta: pROceed – Identifikovanje najbolje evropske prakse za profesionalnu orijentaciju, karijerno vođenje i pripremu za posao i njihovo prilagođavanje za potrebe Roma
Akronim projekta: pROceed
Početak projekta: 01.09.2020.
Dužina trajanja projekta: 18 meseci
Završetak projekta: 28.02.2022.
Nosilac projekta: EDU, o.z. Slovačka
Jezik: engleski
Glavni cilj projekta: Razmena dobre prakse
Glavni cilj projekta „pROceed“ je identifikovanje najbolje evropske prakse za profesionalnu orijentaciju, karijerno vođenje i pripremu za posao, koja se može prilagoditi i primeniti, kako u konkretnim potrebama stručnog obrazovanja, tako i na tržištu rada i specifičnim potrebama ciljne grupe u partnerskim zemljama. Takođe, partneri će inicirati dijaloge sa relevantnim akterima iz odgovarajućih oblasti čije će se ideje tokom treće faze projekta zajedno razvijati u vidu predloga budućih projekata.
Projekat „pROceed“ realizovaće partnerske organizacije iz Slovačke, Nemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije i Srbije.
Faze implementacije projekta:
I faza: ISTRAŽIVANJE (septembar 2020-jun 2021) - anketiranje ciljnih grupa (Roma, srednjih stručnih škola, službi za zapošljavanje, agencije za zapošljavanje i karijerno usmeravanje, privrednih komora ...)
II faza: Dijalozi sa relavantnim akterima u partnerskim zemljama (jun – oktobar 2022)
III faza: Koncept razvoja novih predloga projekata (novembar 2021 – februar 2022)
Projekat „pROceed“ finansiran je od strane Evropske Unije u okviru programa ERASMUS+.