2017 Feb. 20
> OBRAZOVANJE

Otvoreni univerzitet Subotica u saradnji sa Gradom Subotica u martu pokreće projekat „Družionica“ koji ima za cilj da deca putem razvoja potrebe za obrazovanjem, kulturom i podsticanjem kreativnosti, postanu manje podložna negativnim uticajima koje nosi savremeno doba. 

Uzevši u obzir savremene trendove, ali i potrebe i interesovanja današnje dece „Družionica“ se sastoji iz šest grupa programa, a deca će s obzirom na svoje afinitete moći da biraju između trinaest različitih kreativno/edukativnih radionica: Kreativne radionice (likovna radionica, lutkarska radionica, radionica za izradu patchworka), Filmska radionica, Novinarska radionica za decu, Fotografski klub (Fotografska radionica – fotogram i cijanotipija, Radionica fotografije za decu, Radionica škrabanja), Ekološka radionica, Zanimljiva informatika (PIXLR, WEEBLY ili WIX, SCRATCH, MAYA).


Realizacijom ovakvog modela edukacije kod dece se u važnom životnom dobu razvija kreativnost, timski duh i individualni rad, liderstvo, emocionalna inteligencija i tolerancija.


Projekat je namenjen deci osnovnoškolskog uzrasta, sa time da je veći naglasak stavljen na decu uzrast od deset do četrnaest godina budući da je uočena potreba, ali i nedostatak kreativno/edukativnih sadržaja za tu starosnu dob.

Različitost i raznovrsnost osmišljenih kurseva/kreativnih radionica ostavlja mogućnost ličnog izbora deteta da se bez pritisaka, stvorenih navika u školi ili roditeljskog iskustva i želja, oproba u kulturnoj, umetničkoj ili obrazovnoj oblasti koja ga zanima te na taj način proveri i razvije talenat koji poseduje. Deci bi se na njima prihvatljiv način kroz formu igre plasiralo znanje, prepoznavao talenat, uticalo na razvijanje potrebe da se kroz posmatranje i poštovanje drugih stvaraju nove vrednosti.


Kreativno/edukativni program sa radom počinje početkom marta i organizovaće se tokom cele 2017. godine. Učešće na radionicama je besplatno za svu decu a obezbeđen je i sav potreban materijal za rad. Broj učesnika po grupama je ograničen pa je potrebna prijava koja se vrši na Info pultu Otvorenog univerziteta, telefonom na broj 024 554 600 ili putem maila kursevi@openunsubotica.rs.






P R O G R A M „D R U Ž I O N I C E“


I Kreativne radionice
1. Dečje likovno stvaralaštvo sa dramskim, muzičkim i jezičkim elementima - sticanje sposobnosti prerađivanja čulnih utisaka i integrisanja vizuelnih iskustava u povezane celine sredstvima likovnog izraza. Program dramskog segmenta radionice se oslanja, kako na improvizaciju, tako i na uvežbavanje poznatih tekstova koristeći se rečima i igrom. (Grupe: 1-4 razred, 5-8 razred)
2. Radionica šivenja i krojenja za decu – patchwork – kombinovanjem i objedinjavanjem tehnike mašinskog i čistog ručnog rada kroz idejno i kreativno stvaralaštvo upotpunjeno maštom nastajaće predmeti za svakodnevnu upotrebu. (Grupa: 5-8 razred)
3. Lutkarska radionica – U okviru radionice deca se upoznaju sa osnovama glume i scenskog pokreta kroz igru, razgovor i konkretne glumačke zadatke. Praktičan rad odnosio bi se na izradu različitih tipova marioneta, scenskih elemenata i scenografije. (Grupa: 1-4 razred)

II Filmska radionica
Radionica će se baviti sticanjem znanja o filmu kroz praktičan rad na samostalnim kratkometražnim filmovima. Kroz stvaranje malih umetničkih dela postavlja se kao cilj razvijanje refleksivne sposobnosti prosuđivanja i tumačenja filmske umetnosti. (Grupa: 5-8 razred)

III Novinarska radionica za decu
Novinarska radionica osmišljena je kao adekvatan „spoj teorije i prakse“ od osnovnih znanja vezana za novinarske žanrove, samostalnog rada gde polaznici pripremaju vest/izveštaj/intervju na zadatu temu, razgovora sa profesionalnim novinarima pa do objavljivanja tekstova u štampanim medijima i učestvovanje u televizijskim i radio emisijama. (Grupa: 5-8 razred)

IV Fotografski klub
1. Fotografska radionica – fotogram i cijanotipija - Fotogram i cijanotipija su dve fotografske tehnike, koje nastaju bez upotrebe fotoaparata, već su zasnovanje na crtanju svetlom. (Grupa: 5-8 razred)
2. Radionica fotografije za decu - Polazišta ovog kursa zasnovana su na likovnim elementima (oblik, tekstura, linija i dr), ali obuhvata i rad na tehnološkoj pismenosti u oblasti fotografije (ekspozicija, blenda, ISO vrednost i dr). Cilj radionice je razvoj kreativnosti kroz upotrebu različitih svetlosnih izvora i predmeta, ne oslanjajući se na skupu digitalnu opremu. (Grupa: 5-8 razred)
3. Radionica škrabanja - Cilj radionice je razvoj kreativnosti kroz upotrebu različitih materijala i predmeta, kao i oslobađanje od figurativnog, u korist apstraktnog crteža. Polazišta ovog kursa zasnovana su na likovnim elementima (oblik, tekstura, linija i dr), ali obuhvata i proaktivnu igru, slobodu u izražavanju tokom rada. (Grupa: 5-8 razred)

V Ekološka radionica

Cilj radionice je upoznavanje dece sa značajem životne sredine i neophodnosti njenog očuvanja i zaštite kroz modele radioničarskog rada, teorijskih predavanja, praktičnih vežbi i terenske nastave u formi izleta u prirodu. (Grupa: 5-6 razred)

VI Zanimljiva informatika
1. PIXLR - U današnje vreme kada deca često komuniciraju slikama (fotografijama) savladavanje ovog programa omogućava im pristup različitim alatima i filterima potrebnim jednom prosečnom korisniku (rezanje slika, bojenje, pisanje, brisanje, dodavanje efekata, pravljenje fotomontaža, kolaža, rad u slojevima i td.). (Grupa: 5-6 razred)
2. WEEBLY ili WIX - Namenjen je izradi kako ličnih tako i profesionalnih sajtova a da je uz to prilagođen za upotrebu i početnicima u oblasti web dizajna. Zasnovan je na “povuci-ispusti” interfejsu i omogućava prilagođavanje različitim temama sajta, kao i detaljnoj razradi njegovog sadržaja upotpunjenoj multimedijalnim mogućnostima. (Grupa: 7-8 razred)
3. SCRATCH - Deca stiču znanja o osnovama programiranja i kasnije često prelaze na druge programske jezike. Pomoću Scratch-a mogu se programirati interaktivne priče, igre, i animacije. Scratch pomaže deci da nauče da razmišljaju kreativno, sistematično i da rade sarađujući sa drugima. (Grupa: 5-6 razred)
4. MAYA - Autodesk Maya je prvi izbor među 3D umetnicima i animatorima koji žele da njihovi projekti izgledaju živo, uverljivo i detaljno. Autodeskovi alati se koriste za razvoj 90% modernih video igara, a čine i najveći paket softvera u industriji vizuelnih efekata. Korišćeni su na filmovima: The Avengers, Star Wars, The Hobbit i sl. (Grupa: 7-8 razed)