2021 Apr. 14
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

U okviru prekograničnog projekta IT COMMUNITY REGION – Stvaranje i podsticanje zajedničke prekogranične preduzetničke IT zajednice, koji u partnerstvu sprovode Otvoreni univerzitet Subotica Doo, Učilište Studium Vukovar, Razvojna agencija Vukovar d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Panonreg Subotica, u periodu od kraja aprila do sredine juna 2021. godine na Otvorenom univerzitetu Subotica biće realizovan besplatan IT kurs Stvaranje internet sadržaja.

 IT kurs Stvaranje internet sadržaja obuhvata sledeće teme:
1. vlog (5 nastavnih jedinica / radnih dana)
2. you tube show (5 nastavnih jedinica / radnih dana)
3. podcast (5 nastavnih jedinica / radnih dana)
4. webinar (5 nastavnih jedinica / radnih dana)
5. Kako profitirati od postavljanja sadržaja na internet (3 nastavne jedinice / radna dana)

 

Kurs će se sastojati iz teorijskih predavanja i praktičnog (grupnog i individualnog) rada.
Planirani broj polaznika je 10.
Ukupan broj nastavnih jedinica je 23, a planirana dinamika realizacije kursa je 3 nastavne jedinice nedeljno.
Predavač na kursu biće Željko Crnjaković, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti kreiranja Internet sadržaja, direktor Agencije za digitalni sadržaj Solutium (www.solutiumexplainervideos.com) i Menažder InfostudHub-a u Subotici (www.infostudhub.rs).

 

Cilj planirane edukacije je prenos znanja i praktična obuka polaznika iz oblasti kreiranja Internet sadržaja.
Ukoliko epidemiloška situacija bude povoljna kurs će biti realizovan u prostorijama Otvorenog univerziteta Subotica, uz poštovanje svih epidemiloških mera a u slučaju zabrane okupljanja i organizacije kursa isti će biti realizovan u on-line formatu.

 

Prijave (Ime i prezime, e-mail adresa i kontakt telefon) se mogu poslati do petka, 23.04.2021, na e-mail ivona@openunsubotica.rs
O početku realizacije kursa kandidati biće obavešteni na mail adresu do 26.04.2021.IT kursevi na Otvorenom univerzitetu su besplatni za sve polaznike i realizuju se u okviru prekograničnog projekta IT COMMUNITY REGION – Stvaranje i podsticanje zajedničke prekogranične preduzetničke IT zajednice.