2021 Dec. 06
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Kao prva edukativna aktivnost prekograničnog projekta FILMYing - Filmska umetnost povezuje prekogranični region, koji u partnerstvu sprovode Otvoreni univerzitet Subotica i Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti iz Segedina, sredinom decembra 2021. godine počinje sa realizacijom MOBIFILM škola u Subotici.

Otvoreni univerzitet Subotica poziva sve zainteresovane ljubitelje filma uzrasta od 15 do 45 godina da se prijave radi besplatnog sticanja i usavršavanja osnovnog znanja o pripremi/kreiranju filma korišćenjem mobilnog telefona.

Tokom trajanja petomesečnog kursa (16 nastavnih jedinica – 64 školska časa) polaznicima će se kroz teorijski i praktičan rad pružiti neophodna znanja iz oblasti filmske režije, pisanja scenarija, montaže, upravljanja kamerom i zvukom na primeru mobilnog telefona.

 

Pod mentorstvom dr. Silarda Antala, profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, šefa Katedre za režiju i režisera brojnih TV emisija i dokumentarnih filmova, uz asistenciju dr. Dragana Stojmenovića, profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, šefa Katedre za glumu, sa višegodišnjim iskustvom u brojnim filmskim, tv i pozorišnim projektima, polaznici će biti obučeni za pripremu sopstvenih filmskih projekata korišćenjem mobilnih telefona.

 

Za realizaciju kursa potrebno je da polaznici ponesu sopstveni mobilni telefon. Uz tehničku opremu koju poseduje Otvoreni univerzitet akcenat će se staviti na praktičan rad na stvaranju filmskih projekata.

 

Za učešće u MOBIFILM školi potrebno je poslati sledeće podatke koji su deo Prijavnog formulara:
1. Osnovni podaci o kandidatu
2. Razlozi prijavljivanja za učešće u MOBIFILM školi
3. Dosadašnja iskustva na polju filma (ukoliko postoje)

 

Ispunjene prijave se mogu poslati do ponedeljka, 13. decembra 2021 godine, na e-mail adresu: ivona@openunsubotica.rs

 

Prvi sastanak polaznika MOBIFILM škole biće održan u subotu 18. decembra 2021 u prostorijama Filmskog kluba u prizemlju Otvorenog univerziteta (ulaz sa leve strane) od 12 časova.

 


Kurs MOBIFILM škole na Otvorenom univerzitetu je BESPLATAN za sve polaznike i realizuje se u okviru prekograničnog projekta FILMYing - Filmska umetnost povezuje prekogranični region.