2016 Jan. 28
> KULTURA

U prostorijama Otvorenog univerziteta i Savremene galerije Subotica 29. i 30. januara 2016. održaće se kurs Savremene likovne umetnosti - Leteći umetnički kurs u organizaciji Nezavisnog departmana za umetnost iz Budimpešte. Radni jezik kursa je mađarski, učešće je besplatno za sve zainteresovane.

Leteći umetnički kurs - Program

29. januar 2016 / Otvoreni univerzitet, I sprat, sala 2012

13.30-14.30 Zašto umetnički kurs leti?
Predavač: Atila Menesi, Umetnik, Menadžer projekta Nezavisnog departmana za umetnost

14.45-15.45 Oblici otpora savremene umetnosti zvaničnoj kulturnoj politici u Mađarskoj od 2011. godine
Predavač: Rona Kopeczki, Istoričar umetnosti, Kustos, Umetnički direktor galerije ACB

16.00-17.00 Malo je lepo
Predavač: Ana Deli, Umetnik, Osnivač i organizator programa LOOK u okviru Savremenog umetničkog prostora

29. januar 2016 / Savremena galerija Subotica


18.30 - 23.00 Veče sa članovima Nezavisnog departmana za umetnost - razgovor, projekcije, razmena iskustava30. januar 2016 / Savremena galerija Subotica

9.00-12.00 Radionica - korektivna nastava

 Nedostatak savremene umetnosti u obrazovanju je dobro poznata činjenica u Mađarskoj (i mnogim drugim zemljama bivšeg Istočnog bloka), koja je glavni uzrok opšte ravnodušnosti i zanemarivanja ove oblasti. Sadržaji koji prate savremenu umetnost su izopšteni iz sistema ne-umetničkog obrazovanja, te kao rezultat vidimo zanemarivanje ove oblasti od strane studenata. Nezavisni departman za umetnost iz Budimpešte učestvuje u promeni ovog činjeničnog stanja putem realizacije Letećih umetničkih kurseva.


Nezavisni departman za umetnost je prisutan, putem besplatnih kurseva savremene umetnosti, u različitim obrazovnim oblastima na nekoliko mađarskih univerziteta i koledža od jesenjeg semestra 2013-14 uz podršku ERSTE Stiftung fondacije. Tokom trajanja kurseva Nezavisni departman za umetnost se useljava u konkretnu instituciju u kojoj sprovodi “Leteći umetnički kurs”. Pored predavanja i radionica, drugi programi daju mogućnost za razgovor, interaktivnost i saradnji sa gostujućim umetnicima i drugih umetničkih stručnjaka.


U 18 različitih institucija, više od 50 umetnika i profesionalaca u oblasti umetnosti i skoro 1000 studenata su učestvovali na na kursevima u periodu 2013-14 i 2014-15. U ovom semestru, pre gostovanja u Subotici projekat Leteći umetnički kurs je održan na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Segedinu u novembru 2015. godine. Nakon Subotice, sledeći kurs će biti realizovan na Fakultetu za lingvistiku, Univerziteta u Pečuju u februaru 2016 godine.