2015 Sep. 15
> OBRAZOVANJE

Na Otvorenom univerzitetu od ove jeseni u ponudi je nova kreativna radionica "Art studio" namenjena deci osnovog i srednjoškolskog uzrasta i svim ljubiteljima likovne umetnosti.

Polaznici kreativne radionice ART STUDIO će se upoznati sa svetom likovne umetnosti, vizuelnog mišljenja i izražavanja kroz usvajanje novih saznanja o likovnoj umetnosti i upoznavanja tehnologije i tehnike kreiranja umetničkog dela.

Kroz kreativan rad i usvajanje novih znanja će otkrivati i razvijati svoj talenat a tokom izložbi i učešća na likovnim konkursima će se uključiti u likovni život i svet umetničkog stvaralaštva.

Kreativna radionica uključuje kurs crtanja, slikanja i vajanja. Pored osnovnih tehnika likovnog izraza polaznici će se upoznati sa tehnikama izrade i pravljenja upotrebnih i dekorativnih predmeta.

Radionica je namenjena deci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kao i učenicima srednjih škola dizajnerskog ili umetničkog smera i svim ljubiteljima umetnosti i hobistima koji žele da usavrše svoje likovno stvaralaštvo i na kvalitetan način ispune svoje slobodno vreme, da se uključe u rad kreativne radionice Art studio.

Art studio će voditi Ljiljana Horvat, diplomirani slikar i likovni pedagog.