2020 Jan. 22
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Kao prva edukativna aktivnost projekta „IT COMMUNITY REGION – Stvaranje i podsticanje zajedničke prekogranične preduzetničke IT zajednice”, koji u partnerstvu sprovode Otvoreni univerzitet Subotica Doo, Učilište Studium Vukovar, Razvojna agencija Vukovar d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Panonreg Subotica u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija, početkom februara 2020 godine počinju sa realizacijom sledeći besplatni IT kursevi u Subotici:

1.     1. Grafički dizajn

2.     2. Produkcija zvuka i videa

3.     3. Razvoj 3D video igrica

 

http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/Prijavni formular IT kursevi(1).docx

 

Tokom trajanja petomesečnih kurseva polaznicima će se kroz teorijski i praktičan rad pružiti neophodna znanja iz oblasti grafičkog dizajna (CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InD), produkcije zvuka i videa i razvoja 3D video igrica (Zbrush, Maya, Photoshop, Unity-in). Predavanja će se organizovati vikendom, od čega će se dva kursa realizovati subotom a jedan nedeljom. Broj polaznika po kursu je 15, a svaki zainteresovani se može opredeliti za jedan od besplatnih kurseva. Ukupan fond časova iznosi 110 nastavnih jedinica po kursu. Nivo kursa je početni sa elementima srednjeg nivoa u poslednjih 20 nastavnih jedinica, predavači su zaposleni u IT firmama sa višegodišnjim iskustvom u radu na projektima iz navedene tri oblasti kao i iskustvom u realizaciji obrazovnih kurseva.

Za prijavu je potrebno popuniti Registracioni formular koji sadrži sledeće podatke:

  1. Osnovni podaci o kandidatu
  2. Razlozi/motivacija za učešće na kursevima
  3. Dosadašnja iskustva u ovoj oblasti (ukoliko postoje)

Prijave se mogu poslati do srede, 29. januara 2020, na e-mail csillan@openunsubotica.rs

O rezultatima selekcije odabrani kandidati biće obavešteni na mail adresu 30.01.2020.

IT kursevi na Otvorenom univerzitetu su besplatni za sve polaznike i realizuju se u okviru projekta „IT COMMUNITY REGION – Stvaranje i podsticanje zajedničke prekogranične preduzetničke IT zajednice” kroz Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija .