2015 Mar. 07
> OBRAZOVANJE

Na Otvorenom univerzitetu, počevši od 17. marta, biće održan ciklus od 10 besplatnih radionica na temu "Edukacijom do mira". Radionice će se održavati svakog utorka sa početkom u 17.00 časova. Program je na engleksom jeziku.

Program Edukacijom do mira (Peace Education Program) stvorila je Fondacija Prem Ravat sa željom da pomogne ljudima u zadovoljavanju jedne od univerzalnih ljudskih potreba – potrebe za unutrašnjim mirom. Osnovni cilj programa je motivisanje učesnika da otkriju urođene kvalitete, kao što su jasnoća, unutrašnja snaga, razumevanje, svest o sebi.


Program čini ciklus od 10 multimedijalnih radionica, od kojih se svaka bavi različitom temom. Polaznici su podstaknuti na razmišljanje o suštinskim aspektima svakog ljudskog bića, kao i na to da stečene uvide podele sa ostalim učesnicima.


Po završetku programa Edukacijom do mira polaznici bi trebalo da: 

• bolje upoznaju svoje unutrašnje kvalitete kao što su razumevanje, unutrašnja snaga i svest o sebi; 
• spoznaju svoju urođenu vrednost kao ljudsko biće;
• postanu svesni da je ostvarivanje ličnog mira moguće.


Program Edukacijom do mira je prvobitno bio osmišljen za osobe koje borave u kazneno-popravnim ustanovama (trenutno se sa ogromnim uspehom primenjuje u preko 60 zatvora širom sveta), ali se zbog svoje suštinske vrednosti, sveobuhvatnosti i uspešnosti danas primenjuje u širokom spektru društvenih institucija i organizacija: u penzionerskim domovima, kulturnim centrima, univerzitetima, večernjim školama, bolnicama, bibliotekama, udruženjima veterana, kao i u centrima za socijalni rad.


Program će se raditi na engleskom jeziku, tako da je potrebno da polaznici imaju solidno znanje engleskog jezika (viši srednji nivo). Moderator programa je Ivana Brašić diplomirani profesor engleskog. Saznajte više na www.tprf.org ili www.porukamira.org.rs