2018 Aug. 14
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Otvoreni univerzitet Subotica je za potrebe projekta THEATRO, koji realizuje u okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, (Referentni broj: HUSRB/1602/32/0106 – TD4), dana 14.08.2018. raspisao javnu nabavku male vrednosti za Organizaciju pozorišnih predstava i lutkarskih izložbi u okviru gore navedenog projekta.Dokumentaciju možete preuzeti OVDE