2018 May. 11
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Otvoreni univerzitet Subotica je za potrebe projekta THEATRO, koji realizuje u okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, (Referentni broj: HUSRB/1602/32/0106 - TD2), dana 11.05.2018. raspisao javnu nabavku male vrednosti za Organizacija edukativnih aktivnosti za decu u okviru gore navedenog projekta.


Dokumentaciju možete preuzeti OVDE