2018 Jun. 12
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Otvoreni univerzitet Subotica je za potrebe projekta THEATRO, koji realizuje u okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, (Referentni broj: HUSRB/1602/32/0106 – TD3), dana 12.06.2018. raspisao javnu nabavku male vrednosti za Nabavka tehničke opreme za edukativne aktivnosti u okviru gore navedenog projekta.


Dokumentaciju možete preuzeti OVDE