2018 Oct. 17
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Otvoreni univerzitet Subotica je za potrebe projekta THEATRO, koji realizuje u okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, (Referentni broj: HUSRB/1602/32/0106 – TD5), dana 17.10.2018. raspisao javnu nabavku male vrednosti za Izradu web sajta u okviru gore navedenog projekta.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE