Univerzitetske studije

CENTAR ZA UNIVERZITETSKE STUDIJE organizuje i realizuje akademske programe na fakultetima iz sastava Univerziteta SINGIDUNUM.

 

univerzitetske studije

U prostoru Otvorenog univerziteta Subotica odvijaju se studijski programi na sve četiri godine osnovnih akademskih studija na sledećim fakultetima:
1. Poslovni fakultet Beograd, Univerzitet Singidunum
2. Fakultet za informatiku i menadžment, Univerzitet Singidunum
3. Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
 

Centar za univerzitetske studije Subotica u školskoj 2010/2011. godini upisuje 8 generaciju studenata, i do sada se može pohvaliti sa 4 generacije studenata koji su svoje studije započeli i uspešno završili u ovom Centru.

Uvažavajući činjenicu da je velika većina studenata već pre završetka studija sebi našla zaposlenje u struci, dovoljno govori o kvalitetu znanja i veština koji studenti usvoje u toku svog školovanja.

U prilog tome govori i činjenica da se studenti od 3. godine studija uključuju u privredni život putem stručnih praksi u renomiranim preduzećima i institucijama iz Subotice i regiona, a na asistenciji im stoji i Centar za razvoj profesionalne karijere koji im nudi asistenciju prilikom prvog zaposlenja.

Nastava se izvodi u moderno opremljenim prostorima, uz upotrebu najsavremenijih audio-vizuelnih pomagala i sa renomiranim profesorima i stučnjacima iz delokruga koji pokriva studijske programe.

Svi studijski program su u potpunosti usklađeni sa odredbama Bolonjske deklaracije.

Sve informacije za studente univerzitetskog centra Subotica na http://www.subotica.singidunum.ac.rs/