Zašto učiti za automehaničara?

Ako ste oduvek želeli da budete „Sam svoj majstor“, da samostalno prepoznate i popravite kvar na automobilu ili ako je zanimanje automehaničar Vaš san, pravo mesto za Vas je kurs za automehaničara na Otvorenom univerzitetu.

Ishodi učenja

Tokom kursa polaznik će steći teorijska znaja o sistemu organizacije održavanja vozila, o SUS motorima, o sistemu upravljanja, o sistemu prenosa snage, o sistemu oslanjanja, o radu kočnica, o sistemu izvora električne energije i svetlosne signalizacije kao i praktična znanja za samostalno održavanje vozila i opravki kvarova na istim.

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završni ispit. Polaznicima koji su položili završni ispit Otvoreni univerzitet Subotica izdaje uverenje o položenoj obuci za automehaničara.

Izvođenje nastave i trajanje

Kurs za automehaničara organizuje se u trajanju od šest meseca. Nastava se izvodi u grupama uz obezbeđen radni materijal i literaturu. Tokom trajanja obuke obezbeđena je i praktična nastava u Auto moto servisu TEHNOWAGEN.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
subotom 9.00 – 13.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
zanimanja@openunsubotica.rs